Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 4
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 20918
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 22
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 22246
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 32
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 71662
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 3
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 22182

επόμενη σελίδα