Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 3
Κωδικός τηλεφώνου (28330)
τηλ. 35762

επόμενη σελίδα