Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 23
Κωδικός τηλεφώνου (28320)
τηλ. 28310-22225

επόμενη σελίδα