Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 573
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 71102
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 714
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 55181
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 223
Απόσταση από θάλασσα: 15 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 23733
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 48
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 72661, fax 73973, κινητό 6978786900
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 241
Απόσταση από θάλασσα: 30 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 71812
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 103
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 56461
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 371
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 50432
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 469
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 72418
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 1064
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 71002
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 462
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28340)
τηλ. 55000
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 165
Κωδικός τηλεφώνου (28340)
τηλ. 94300, fax 94323, κινητό 6976431486

επόμενη σελίδα