Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 18
Κωδικός τηλεφώνου (28330)
τηλ. 22888
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 71
Κωδικός τηλεφώνου (28330)
τηλ. 51400

επόμενη σελίδα