Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 56
Κωδικός τηλεφώνου (28340)
τηλ. 61611, fax 61050, τηλ. 2810-285752, κινητό 6948374084

επόμενη σελίδα