Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 212
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 71803
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 160
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 51002
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 139
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 54423
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 101
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 29232
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 620
Απόσταση από θάλασσα: 30 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28320)
τηλ. 30000
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 174
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28320)
τηλ. 91488
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 204
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 71778
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 324
Απόσταση από θάλασσα: 150 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 53991
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 16
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 35058
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 204
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28320)
τηλ. 31296
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 610
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28340)
τηλ. 51610
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 724
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28340)
τηλ. 51290
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 1047
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28340)
τηλ. 51502
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 591
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 71812
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 182
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 27401
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 285
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 29232

επόμενη σελίδα