Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 36
Κωδικός τηλεφώνου (28320)
τηλ. 91386
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 18
Κωδικός τηλεφώνου (28330)
τηλ. 22888
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 65
Κωδικός τηλεφώνου (28320)
τηλ. 31507
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 65
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 28694

επόμενη σελίδα