Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 368
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22350)
τηλ. 80501

επόμενη σελίδα