Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 30
Απόσταση από θάλασσα: 60 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22380)
τηλ. 22024

επόμενη σελίδα