Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 38
Κωδικός τηλεφώνου (22360)
τηλ. 91040

επόμενη σελίδα