Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 96
Κωδικός τηλεφώνου (22380)
τηλ. 23827
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 33
Κωδικός τηλεφώνου (22380)
τηλ. 22221
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 16
Κωδικός τηλεφώνου (22380)
τηλ. 24556

επόμενη σελίδα