Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιούνιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 88
Κωδικός τηλεφώνου (22310)
τηλ. 93303

επόμενη σελίδα