Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 250
Κωδικός τηλεφώνου (22350)
τηλ. 22053, ελέγξτε αν λειτουργεί το κάμπινγκ

επόμενη σελίδα