Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 60
Κωδικός τηλεφώνου (27520)
τηλ. 59396
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 37
Κωδικός τηλεφώνου (27520)
τηλ. 59566

επόμενη σελίδα