Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 44
Κωδικός τηλεφώνου (27510)
τηλ. 76221
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 56
Κωδικός τηλεφώνου (27510)
τηλ. 76240
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 20
Κωδικός τηλεφώνου (27510)
τηλ. 76121
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 10
Κωδικός τηλεφώνου (27510)
τηλ. 76225

επόμενη σελίδα