Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 52
Κωδικός τηλεφώνου (27540)
τηλ. 21750

επόμενη σελίδα