Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 70
Κωδικός τηλεφώνου (27540)
τηλ. 41095
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 522
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (27540)
τηλ. 41112
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 659
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (27540)
τηλ. 98700

επόμενη σελίδα