Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 44
Κωδικός τηλεφώνου (27520)
τηλ. 92376
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 19
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (27520)
τηλ. 92391
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 121
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (27520)
τηλ. 92294
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 277
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (27520)
τηλ. 92020
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 104
Κωδικός τηλεφώνου (27520)
τηλ. 92394
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 38
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (27520)
τηλ. 92248
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 43
Κωδικός τηλεφώνου (27520)
τηλ. 92196
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 36
Κωδικός τηλεφώνου (27520)
τηλ. 92294
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 144
Κωδικός τηλεφώνου (27520)
τηλ. 92128

επόμενη σελίδα