Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 98
Κωδικός τηλεφώνου (27520)
τηλ. 59386
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 31
Κωδικός τηλεφώνου (27520)
τηλ. 59338

επόμενη σελίδα