Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 26
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (27520)
τηλ. 27541

επόμενη σελίδα