Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 44
Κωδικός τηλεφώνου (27520)
τηλ. 94253
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 81
Κωδικός τηλεφώνου (27520)
τηλ. 94341
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 22
Κωδικός τηλεφώνου (27520)
τηλ. 94366

επόμενη σελίδα