Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 55
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 27370
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 132
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 20100

επόμενη σελίδα