Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 37
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 72002
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 220
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 79500
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 305
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 72000

επόμενη σελίδα