Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 54
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 26636
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 68
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 22129
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 42
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 22852

επόμενη σελίδα