Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 63
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 71811

επόμενη σελίδα