Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 15
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 22517

επόμενη σελίδα