Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 38
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 6
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 71089

επόμενη σελίδα