Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 119
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 91956
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 30
Απόσταση από θάλασσα: 400 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 92588
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 52
Απόσταση από θάλασσα: 400 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 92140
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιούνιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 84
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 91200
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 22
Απόσταση από θάλασσα: 250 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 91629
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 81
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 91446

επόμενη σελίδα