Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 88
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 91302, 91611, fax 91612
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 123
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 91468

επόμενη σελίδα