Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιούνιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 84
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 91200

επόμενη σελίδα