Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 80
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 91215
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 86
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 92000

επόμενη σελίδα