Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 42
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 91983
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 41
Απόσταση από θάλασσα: 500 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 91660

επόμενη σελίδα