Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 18


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (28330)
τηλ. 22888