Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 112
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22210)
τηλ. 42330
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 82
Κωδικός τηλεφώνου (22210)
τηλ. 40000

επόμενη σελίδα