Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 68
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22290)
τηλ. 64004
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 342
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22290)
τηλ. 61012
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 162
Απόσταση από θάλασσα: 130 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22290)
τηλ. 61134, 61112, fax 62120
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 71
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22290)
τηλ. 62439
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 474
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22290)
τηλ. 41000
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 64
Κωδικός τηλεφώνου (22290)
τηλ. 60420
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 184
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22290)
τηλ. 61224
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 85
Απόσταση από θάλασσα: 150 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22290)
τηλ. 60004
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 659
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22290)
τηλ. 41000

επόμενη σελίδα