Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 116
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22210)
τηλ. 51875
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 70
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22210)
τηλ. 53030
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 73
Απόσταση από θάλασσα: 60 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22210)
τηλ. 53825

επόμενη σελίδα