Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 82
Κωδικός τηλεφώνου (22210)
τηλ. 40000

επόμενη σελίδα