Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 23
Κωδικός τηλεφώνου (22290)
τηλ. 36388

επόμενη σελίδα