Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 82


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (22210)
τηλ. 40000