Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 162
Απόσταση από θάλασσα: 130 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22290)
τηλ. 61134, 61112, fax 62120
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 858
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22260)
τηλ. 33282
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 474
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22290)
τηλ. 41000
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 156
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22210)
τηλ. 23831
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 533
Απόσταση από θάλασσα: 40 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22290)
τηλ. 62411
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 227
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22210)
τηλ. 99310
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 148
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22210)
τηλ. 98411
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 23
Κωδικός τηλεφώνου (22290)
τηλ. 36388

επόμενη σελίδα