Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 141
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22260)
τηλ. 22226

επόμενη σελίδα