Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 53
Κωδικός τηλεφώνου (22260)
τηλ. 22242
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιούλιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 64
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22260)
τηλ. 22246

επόμενη σελίδα