Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 72
Κωδικός τηλεφώνου (22270)
τηλ. 97250
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 50
Κωδικός τηλεφώνου (22210)
τηλ. 99868
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 64
Κωδικός τηλεφώνου (22290)
τηλ. 60420
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 50
Κωδικός τηλεφώνου (22210)
τηλ. 62142
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 85
Κωδικός τηλεφώνου (22260)
τηλ. 41121
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 67
Κωδικός τηλεφώνου (22280)
τηλ. 32889
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 110
Κωδικός τηλεφώνου (22270)
τηλ. 71120

επόμενη σελίδα