Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 97
Κωδικός τηλεφώνου (22350)
τηλ. 31449, ελέγξτε αν λειτουργεί το κάμπινγκ
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 61
Κωδικός τηλεφώνου (22350)
τηλ. 31131, ελέγξτε αν λειτουργεί το κάμπινγκ

επόμενη σελίδα