Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 42
Απόσταση από θάλασσα: 150 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22840)
τηλ. 33209-10, fax 33211
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 22
Κωδικός τηλεφώνου (22840)
τηλ. 31269

επόμενη σελίδα