Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 60
Κωδικός τηλεφώνου (22840)
τηλ. 32366

επόμενη σελίδα