Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 27
Κωδικός τηλεφώνου (22840)
τηλ. 31011

επόμενη σελίδα