Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 22


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (22840)
τηλ. 31269