Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 226
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 25555
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 307
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22890)
τηλ. 28752

επόμενη σελίδα